Advies

Het oplossen van een communicatievraagstuk begint met een analyse van de situatie. Welke interne en externe factoren en actoren spelen een rol? Wie kunnen in de communicatie helpen? En wie staan in de weg?

 

Printemps Advies brengt de omgeving samen met u in kaart. Op basis van de omgevingsanalyse adviseert Printemps Advies over de strategie en de inzet van middelen om uw organisatie op de kaart te zetten. Daarbij is het vaak het best om aan te sluiten bij de kanalen die uw doelgroep al gebruikt.

Uitvoering

 

Naast advies geven helpt Printemps Advies ook graag mee om het advies uit te voeren. Dat kan vaak binnen de eigen organisatie en formatie, maar waar nodig zetten we het netwerk van Printemps Advies in: vormgevers, tekstschrijvers, webbouwers, standbouwers of filmmakers.